مرکز مشاوره پناهجویان و پناهند گان تحت پوشش بنیاد اجتماعی وین

ما کی هستیم
انتگراسییون هاس تشکیلاتی است که برای پناهندگان و پناهجویان خدمات مشاوره ای و همیاری به زبانهای گوناگون ارایه می دهد.

خدمات مشاوره ای ما برای چه کسانی است؟
خدمات مشاوره ای ما برای افرادی است که خدمات احتیاجات اولیه از دولت دریافت می کنند (پناهجویان، پناهندگان، پناجویان دارای اقامت و دیگران) درضمن محل اقامتشان باید در وین باشد ( خانه مستقل و یا کمپ پناهندگان).

ما به چه زبانهایی مشاوره می دهیم
عربی، بوسنیایی/ کرواسی/ صربی، چینی، آلمانی، انگلیسی، فارسی، فرانسوی، ابری، ایتالیایی، کینیارواندا،کیروندی، رومانیایی، روسی، اسپانیایی، سواهیلی، ترکی. درصو رت لزوم برای زبان های دیگر، امکان استفاده از خدمات مترجمان می باشد.

اطلاعات اولیه ومشاوره اجتماعی در این موارد داده می شود:
·         شرایط تامین احتیاجات اولیه
·         مسکن
·         تماس باادارات وسازمانهای دولتی
·         شغل
·         آموزش وآموزش تکمیلی
·         تحصیل
·         کودکستان و مدرسه
·         سلامت جسمی و روحی
·         راهنمایی ومشورت در مسائل اجتماعی
·         سوالات حقوقی
·         تجربه خشونت ( بخصوص برای دختران و زنان)
·         تبعیض       

مشاوران میتوانند در صورت لزوم برای افرادی که زبان آلمانی را به خوبی صحبت نمی کنند، فردی را از جمع داوطلبان برای کمک وهمراهی تان، به شما معرفی کنند.

در صورت لزوم، می توانیم خدمات مشاوران حقوقی مان را به رایگان دراختیارتان قرار دهیم.

مشاوره تخصصی:

شغل وآموزش شغلی

·         مشاوره ویافت کلاس های زبان آلمانی، آموزش ومراکز آموزشی
·         بررسی تخصصات، مهارت ها و تجربیات شما
·         کمک برای نوشت رزومه کاری
·         کمک برای کاریابی

مسکن
·         کمک برای یافت مسکن
·         کمک برای نوشتن تقاضانامه برای محل سکونت
·         کمک برای برنامه ریزی بوجه خانه
·         همراهی برای بازدید خانه وبستن قرارداد اجاره خانه

نوجوانان و جوانان
·         کمک برای مستقل شدن
·         کمک برای برنامه ریزی روزانه
·         مشاوره برای موضوعات خاص جوانان
·         کمک وهمراهی در مسائل حقوقی

دختران و زنان
·         کمک وهمراهی برای مادران تنها
·         مشاوره برای کسانی که خشونت را تجربه کرده اند
·         مشاوره در زمینه سلامتی جسمی و روحی
·         مشاوره در مراحل سخت زندگی
·         مشاوره در زمینه روابط انسانی: تربیت بچه، طلاق، حق حضانت فرزند، جدایی

افراد دارای مشکلات روانی
·         جلسات صحبت در جهت قدرتمندسازی فرد
·         کمک وهمیاری برای دستیابی به محل زندگی مخصوص افراد محتاج به کمکهای ویژه
·         کمک برای یافت جای معالجه وتراپی
·         مشاوره حقوقی برای افرادی که قیومیت فرد بزرگسالی را به عهده گرفته اند

دفتر مشاوره  قابل دسترسی توسط فرد سوار بر صندلی چرخدار میباشد

Kontakt

Journaldienst

Tel.: +43-1-33 44 592

E-Mail: beratungsstelle@integrationshaus.at

Adresse

Beratungsstelle für Asylwerber*innen und Flüchtlinge in der Grundversorgung
Schweidlgasse 38
1020 Wien

Der Zugang zur Beratungsstelle ist barrierefrei!

Öffnungszeiten:

Montag: 9:00 - 13:00 / 14:00 - 16:00
Dienstag: 9:00 - 13:00 / 14:00 - 16:00
Mittwoch: 9:00 - 13:00 
Donnerstag: 9:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00
Freitag: 9:00 - 12:00